Vervolgpagina

Beëindiging dienstverband

Door opzegging, ontbinding of beëindiging van het dienstverband komt een einde aan de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. Ontslag kan gebeuren in goede harmonie.

 

In bepaalde gevallen kan ontslag ook gepaard gaan met emoties en spanningen. Ontslag vraagt altijd om een zorgvuldige afronding van zaken. 

 

Onderwerpen die aan bod komen: