Brandpreventie op de werkvloer

by admin
0 comment

Brandpreventie op de werkvloer

Veiligheid op de werkplek is normaal gesproken een onderwerp dat lang niet zoveel aandacht krijgt als het verdient, dat wil zeggen, totdat er brand of een ander incident plaatsvindt. In de meeste gevallen kunnen branden op de werkplek worden voorkomen of gestopt voordat ze schade aanrichten. Vooral als de juiste branddetectie apparatuur is geïnstalleerd. Hieronder vind je handige tips die kunnen helpen om branden in werkomgevingen te voorkomen.

Een goede huishouding is van cruciaal belang

Rommel maakt het niet alleen moeilijker om dagelijkse taken op de werkplek uit te voeren; het kan ook de gemakkelijke toegang tot brandtrappen of andere nooduitgangen belemmeren. Ook kan het zelfs een reeds aangestoken brand aanwakkeren. Daarom wordt aanbevolen om rommel tot een absoluut minimum te beperken – ongeacht het type werkomgeving.

Onderhoud machines en elektrische onderdelen

Door machines en elektrische apparatuur in goede staat te houden, kan je een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van een brand op de werkplek. Hierdoor wordt de kans op oververhitting, onbeschermde vonken of kortsluiting kleiner.

Opslag en gebruik van chemicaliën op verantwoorde wijze

Het is van cruciaal belang ervoor te zorgen dat alle werknemers die chemische producten gebruiken, deze ook goed opbergen op plekken die niet alleen goed geventileerd worden, maar ook niet te heet worden. Maak hier algemene regels voor en communiceer deze duidelijk met alle werknemers zodat zij zich hiervan bewust worden.

Zorg voor toegankelijkheid van bedieningspanelen en brandalarm apparatuur

Het is ook van belang om de toegang tot alle elektrische panelen volledig vrij te houden van rommel, meubilair, gereedschap en andere voorwerpen. Het vrijhouden van rookmelders, koolmonoxidemelders en gasmelders bijvoorbeeld zal ervoor zorgen dat deze goed kunnen functioneren in geval er brand ontstaat.

Test het brandalarmsysteem regelmatig

Elk jaar ontstaan er veel branden op de werkplek als gevolg van slecht functionerende brandalarm apparatuur.Het wordt dan ook aangeraden dat alle branddetectie apparatuur en rookmelders maandelijks getest moeten worden. Zo kunt u reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan defecte apparaten plannen voordat ze brandgevaar opleveren of een brand niet opmerken.

Rook alleen in afgebakende zones

Roken mag nooit worden toegestaan in opslagruimtes, in zones waar chemicaliën worden opgeslagen of in werkruimtes waar vonken aanwezig kunnen zijn. Zorg ervoor dat werknemers alleen roken in afgebakende gebieden of helemaal niet.

Related Posts

Leave a Comment