Brandveiligheid in huis is voor iedereen zeer belangrijk

by admin
0 comment

Veiligheid is een belangrijk item voor iedereen. Vooral in een thuissituatie wil je zo veilig mogelijk zijn. Aan veiligheid en het veilig voelen zitten vele facetten. Wanneer het gaat over veilig wonen dan speelt de brandveiligheid een zeer grote rol. Iedereen heeft weleens een woningbrand gezien op tv, in de krant of zelfs in het echt. Vaak wanneer je dit ziet voel je medeleven met de slachtoffers en realiseer je je dat dit de grootste nachtmerrie moet zijn voor iedereen om je huis in vlammen op te zien gaan. Gelukkig zijn er tal van maatregelen die je in acht kan nemen om het risico op een brand zoveel mogelijk te verkleinen en indien die onverhoopt toch gebeurt, je alle middelen bij de hand hebt om een beginnende brand direct in de kiem te smoren.

Leestip: Rookmelders Appartement Verplicht? Wetgeving Waar Plaatsen

Om de juiste informatie te vinden over brandveilig wonen zijn er meerdere bronnen die je aan kan spreken

Er zijn een aantal hulpmiddelen wanneer het gaat om brandveilig wonen die helpen bij het brandveilig maken en houden van je woonsituatie. De brandweer verstrekt informatie en heeft verschillende toetsen beschikbaar om een goed idee te krijgen van de meest belangrijke maatregelen. Daarnaast is het vaak een vereiste voor bijvoorbeeld de inboedel- en opstalverzekering, dat er verschillende maatregelen in acht genomen zijn. Vaak zijn deze terug te vinden in de polisvoorwaarden. De belangrijkste bron om informatie vandaan te halen, is echter het Bouwbesluit 2012. Dit is een document dat vol staat met alle vereisten en maatregelen wanneer het gaat om de brandveiligheid per type pand en met inachtneming van de functie van het pand. In een pand waar mensen slapen zijn bijvoorbeeld andere maatregelen vereist dan in een kantoor.

Uitgelicht: Wat is noodverlichting? Waar dient noodverlichting voor?

Een brandbeveiligingsbedrijf helpt met een advies op maakt voor een brandveilige woonsituatie

Het begrip brandveilig wonen en brandveiligheid in huis kun je opdelen in drie categorieën. De eerste, is de brandpreventie die gericht is op maatregelen die brand voorkomen en risico’s uitsluiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de afwerking van elektriciteit. Het tweede gedeelte bestaat uit de brandbestrijding. Dit onderdeel is gericht op de middelen die je kan inzetten bij een beginnende vuurhaard om deze direct in de kiem te smoren. Hierbij valt te denken aan blusapparatuur, zoals een blusdeken in de keuken of een poederblusser in de garage. Het laatste onderdeel gaat over brandescalatie en zorgt ervoor dat indien er onverhoopt iets misgaat alle mensen in de woning en mogelijk eromheen direct in staat van alertheid worden gesteld middels een alarm en zo snel mogelijk in veiligheid gebracht kunnen worden. Om je als particulier te laten voorlichten over brandveilig wonen, kun je naast de informatie van de brandweer en het Bouwbesluit, ook gebruik maken van een brandbeveiligingsbedrijf. Deze bedrijven helpen bij het keuren van de woning en helpen met een advies op maat om de woning zo brandveilig mogelijk te maken.

Related Posts

Leave a Comment