Keuringsrapport biedt zekerheid bij aankoop woning

by admin
0 comment

Het is niet verplicht, maar het wordt ten zeerste aanbevolen om een bouwkundige keuring uit te laten voren voordat je een woning gaat aan- of verkopen. Tijdens zo’n keuring komen er gebreken aan het licht, die door de inspecteurs worden benoemd. Zij geven ook aan hoeveel het gaat kosten om de geconstateerde gebreken te herstellen. Als verkoper heb je de zekerheid dat je geen miskoop doet. Voor een verkoper is een bouwkundige keuring een middel waarmee kan worden voorkomen dat er achteraf niet gemelde gebreken aan de woning worden geconstateerd.

1. Gecertificeerde beoordeling

Als aanvrager van een bouwkundige keuring mag je ervan uitgaan dat die objectief wordt uitgevoerd. De inspecteurs moeten zich houden aan de eisen en richtlijnen die vastliggen in de NTA 8060 en de NEN2767 normen. Dat zijn technische afspraken over hoe de keuringen moeten worden uitgevoerd. Aangeraden wordt om als eigenaar of aspirant koper bij de keuring aanwezig te zijn. De inspecteur loopt samen met jou de woning door om alle vereiste onderdelen van de woning te inspecteren. Eventuele mankementen worden omschreven, en ook welke prioriteit het oplossen daarvan heeft.

2. De kosten van een keuring

De prijs van een bouwkundige keuring is afhankelijk van de grootte van een woning. Tot een inhoud van 400 kubieke meter is er een vaste prijs van € 350,00. Voor elke 100 kubieke meter extra wordt het tarief € 20,00 hoger. Dat lijkt een tamelijk hoog tarief, maar dit valt in het niet als dat wordt vergeleken met de kosten van verborgen gebreken als die worden ontdekt nadat de woning is overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Een keuring kan ertoe leiden dat de verkoop van een woning niet doorgaat. De koper en de verkoper kunnen ook samen afspreken dat de herstelkosten in mindering worden gebracht op het aankoopbedrag van de woning.

3. Wat wordt er precies gekeurd?

Een bouwkundige keuring is een beoordeling van alle technische aspecten van een woning, zowel constructietechnisch als installatietechnisch. Er wordt onder andere gekeken naar de fundering, de kruipruimte, riolering, de conditie van de balken en vloeren, gevels, de dakconstructie, goten, schoorstenen en de overstekken. Installatietechnisch worden de elektrische installaties, waterleidingen, gasleidingen, en apparaten zoals de verwarmingsinstallatie en ventilatiesystemen beoordeeld. Net zoals de dat het exterieur van de woning is beoordeeld, wordt dat ook gedaan met de elementen aan de binnenzijde. De resultaten van de keuring worden aan de aanvrager gemeld in een keuringsrapport.

Tip: Keuringshuis

 

Related Posts

Leave a Comment