WOZ waarde Utrecht, de mogelijkheden tot bezwaar

by admin
0 comment

Als je huizenbezitter bent, dan betaal je jaarlijks gemeentelijke belastingen zoals onroerende zaakbelasting of erfbelasting. De hoogte van deze belastingen is afhankelijk van de WOZ waarde Utrecht. Elk jaar wordt de WOZ-waarde opnieuw door de gemeente bepaald. Dit kan ertoe leiden dat de waarde stijgt, waardoor de af te dragen belastingen hoger worden. Het is, eventueel met hulp van een gespecialiseerde partij, mogelijk om bezwaar te maken tegen de WOZ waarde Utrecht. Dit kan als resultaat hebben dat de WOZ-waarde naar beneden wordt bijgesteld en je  minder aan gemeentelijke belastingen hoeft af te dragen. Gemiddeld leidt dit zelfs tot een besparing van ruim 270 euro. En hier hoef je niet veel voor te doen: je levert enkele gegevens aan en stuurt het WOZ-beschikking op naar je contactpersoon. Vervolgens zorgt hij of zij ervoor dat de juiste informatie bij de juiste instantie terecht komt.

Opbouw WOZ waarde Utrecht

De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) hangt af van een aantal zaken. Zo kijkt de gemeente bijvoorbeeld naar het type woning, de omgeving en de verkoopprijs van vergelijkbare woningen. Op basis hiervan bepaalt de gemeente Utrecht jaarlijks de WOZ-waarde, waarbij 1 januari van het voorgaande jaar als peildatum wordt gehanteerd. Je ontvangt als eigenaar van onroerend goed elk jaar een zogenaamde WOZ-beschikking. Hierin staat de geschatte WOZ-waarde vermeld, vaak voegt de gemeente er een taxatierapport aan toe. Er zijn enkele factoren die invloed hebben op de hoogte van de WOZ-waarde. Te denken valt aan achterstallig onderhoud, een gedateerde badkamer of keuken, een slechte buurt, ongunstige bestemmingsplannen of nabijgelegen windmolens. Je kunt deze zaken aanvoeren als argumenten, op basis waarvan de WOZ waarde Utrecht naar beneden kan worden bijgesteld.

Wat is de kans op besparing?

Als een WOZ-bezwaar wordt gehonoreerd door de gemeente, kun je geld besparen. Hoe hoog deze potentiële besparing is, is afhankelijk van een aantal factoren. Bepalende zaken zijn de hoogte van de te heffen belastingen en de hoogte van de WOZ waarde Utrecht. Feit is dat niet veel mensen een bezwaarprocedure starten. Mensen vinden het veel gedoe of denken op voorhand dat een bezwaar weinig kans van slagen heeft. Daarnaast zijn er veel mensen die überhaupt niet weten dat het mogelijk is om een bezwaar WOZ waarde Utrecht in te dienen. En dat is jammer, want meer dan de helft van de ingediende bezwaren wordt gehonoreerd. Dit leidt direct tot kostenbesparingen, je hoeft immers minder aan belastingen af te dragen.

Hulp bij een bezwaarprocedure

Je kunt met behulp van een specialist bezwaar maken tegen de WOZ-waarde Utrecht. Het kost je weinig tijd en de kans op honorering van je bezwaar neemt toe. De specialist weet exact welke wegen moeten worden behandeld om (tijdig) een bezwaar in te dienen. De gemeente kijkt vervolgens opnieuw naar de geschatte WOZ, op basis van de ingediende argumenten. Er wordt vooraf ingeschat of er een redelijke kans op succes is. Zo heb je grote kans dat de WOZ-waarde naar beneden wordt bijgesteld en je direct geld bespaart op belastingen en andere heffingen. 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met bezwaarmaker.

Related Posts

Leave a Comment